Najnowsze

Wraz z biurem brokerów ubezpieczeniowych Adler Brokers Group zapraszamy na szkolenie dotyczące możliwości wyboru ofert ubezpieczeniowych spośród dostępnych w towarzystwach ubezpieczeniowych.

Dla wszystkich entuzjastów edukacji przygotowaliśmy badania, które mają służyć tworzeniu zasobów informacyjnych dla polityki edukacyjnej w Polsce.


Język obcy nie taki obcy!!

Artykuły powiązane: szkolenia, szkoła, kształcenie, wydawnictwo, księgarnia

Znajomość języków obcych to w dzisiejszych czasach wielki atut. Ta umiejętność przydaje się na wakacjach, podróżach, gdy chcemy porozumieć się z obcokrajowcami. Dzięki znajomości języków obcych możemy poszerzać krąg naszych znajomych, wymieniać się doświadczeniami, poznawać nową kulturę.Znajomość języków to także dodatkowy plus dla pracodawcy. Większość pracodawców ceni sobie u pracownika swobodne posługiwanie się innymi językami. Niektóre firmy organizują nawet szkolenia, kursy języka obcego dla swoich pracowników. Chcą by pracownicy się rozwijali i...

Opublikowany przez Mikołaj | 2014/02/13

Język obcy nie taki obcy!!

Znajomość języków obcych w firmie

Artykuły powiązane: nauka, szkoła, edukacja, szkolenia językowe, kursy językowe

Kursy językowe dla firm są obecnie oferowane niemal przez każdą większą szkołę języków obcych. Działa tu prosta zasada rynku, w myśl której popyt reguluje podaż. Polskie firmy coraz częściej eksportują swoje towary bądź usługi poza granice naszego kraju, na sukces tych firm składa się w dużej mierze umiejętność posługiwania się językiem obcym przez pracowników firmy. To pracownicy są wizytówką właściciela przedsiębiorstwa - płynne posługiwanie się językiem obcym będzie więc świadectwem rzetelności i jakości oferowanych usług. Szkolenia językowe...

Opublikowany przez Aneta | 2014/02/09

Znajomość języków obcych w firmie

Egzamin dojrzałości

Artykuły powiązane: szkolenia, edukacja, kształcenie, matura

Tak zwany egzamin maturalny czyli popularna matura jest egzaminem kończącym edukację na poziomie szkoły średniej (liceum czy technikum). Oczywiście, aby dostać świadectwo ukończenia owej szkoły nie trzeba zdawać matury, ale już trzeba ją mieć chcąc wybrać się na studia. Wyniki z matury są bardzo ważnym czynnikiem decydującym o tym, czy dany kandydat na studia dostanie się czy też nie. Ciężko jest dostać się na studia dzienne z polonistyki mając bardzo słabe wyniki z matury z języka polskiego, nawet jeśli z innych przedmiotów uczeń zdał śpiewająco. Dlatego...

Opublikowany przez Wanda | 2014/02/06

Egzamin dojrzałości