Obowiązkowy system HACCP

Artykuły powiązane: iso, szkolenia, certyfikaty, jakość

Po wkroczeniu Polski do UE, wszystkie polskie firmy, zajmujące się dystrybucją oraz produkcją żywności, muszą dostosowywać się do zasad systemu HACCP. Czym jest HACCP? Określenie to pochodzi z języka angielskiego (Hazard Analysis and Critical Control Point), które w polskim tłumaczeniu oznacza "Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli".W skrócie, głównym zadaniem, jakie powinien spełniać system HACCP, jest kontrola produkcji żywności. Kodeks Żywności definiuje pojęcie HACCP jako system, który: " identyfikuje, ocenia (oszacowuje), kontroluje i opanowuje zagrożenia...

Opublikowany przez Iga | 2016/05/05

Obowiązkowy system HACCP