Obowiązkowy system HACCP

Artykuły powiązane: certyfikaty, iso, jakość, szkolenia

(...) Po wkroczeniu Polski do UE, wszystkie polskie firmy, zajmujące się dystrybucją oraz produkcją żywności, muszą dostosowywać się do zasad systemu HACCP. Czym jest HACCP? Określenie to pochodzi z języka angielskiego (Hazard Analysis and Critical Control Point), które w polskim tłumaczeniu oznacza "Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli".W skrócie, głównym zadaniem, jakie powinien spełniać System HACCP, jest kontrola (...)

Opublikowany przez Iga | 2016/05/05

Obowiązkowy system HACCP