Kategorie

Najnowsze

Wraz z biurem brokerów ubezpieczeniowych Adler Brokers Group zapraszamy na szkolenie dotyczące możliwości wyboru ofert ubezpieczeniowych spośród dostępnych w towarzystwach ubezpieczeniowych.

Dla wszystkich entuzjastów edukacji przygotowaliśmy badania, które mają służyć tworzeniu zasobów informacyjnych dla polityki edukacyjnej w Polsce.


Opublikowany przez Wanda | 2014/02/06

Egzamin dojrzałości
Tak zwany egzamin maturalny czyli popularna matura jest egzaminem kończącym edukację na poziomie szkoły średniej (liceum czy technikum).

Oczywiście, aby dostać świadectwo ukończenia owej szkoły nie trzeba zdawać matury, ale już trzeba ją mieć chcąc wybrać się na studia. Wyniki z matury są bardzo ważnym czynnikiem decydującym o tym, czy dany kandydat na studia dostanie się czy też nie. Ciężko jest dostać się na studia dzienne z polonistyki mając bardzo słabe wyniki z matury z języka polskiego, nawet jeśli z innych przedmiotów uczeń zdał śpiewająco. Dlatego też uczniowie zazwyczaj szczególną wagę przykładają do tych przedmiotów maturalnych, z którymi w taki czy inny sposób wiążą swoją ewentualną przyszłość.

Niemniej, maturę dobrze jest zdać bez problemu ze wszystkich obowiązujących przedmiotów, dlatego też już od początku tego najważniejszego, ostatniego roku szkolnego uczniowie przygotowywani są do matury na wiele różnych sposobów. Ważnym aspektem matury jest prezentacja maturalna.

Wielu nauczycieli ma duże zastrzeżenia co do tzw. "nowej matury", właśnie głównie w tej kwestii jaką są prezentacje maturalne. O ile bowiem pisemne prace maturalne z polskiego są dość jasnym wyznacznikiem umiejętności i wiedzy ucznia, o tyle już prezentacja ustna, niekoniecznie. Nie jest żadną tajemnicą to, iż w samym Internecie aż roi się od licznych prac maturalnych, które można kupić za niewielką kwotę. Choć tematy prac ustnych są co roku teoretycznie inne, to jednak bardzo podobne do tych z poprzednich lat. Dlatego też uczniowie bardzo często kupują owe prace i później tylko nieznacznie je przerabiają, albo po prostu wynajmują kogoś do napisania pracy, a osób do wykonania takiego zlecenia doprawdy nie brakuje.

Z całego grona osób oceniających ucznia tylko tak naprawdę jego nauczyciel może stwierdzić, iż praca zaprezentowana nie jest pracą osobiście wykonaną, choć i to nie zawsze jest proste. Jeśli nauczyciel ma podejrzenia (bo przykładowo uczeń "trójkowy" nagle prezentuję pracę górnych lotów), musi też w jakiś sposób to udowodnić. Oczywiście po prezentacji następują pytania od komisji, ale jeśli uczeń ma szczęście, może zdać maturę pomimo dokonanego oszustwa.

Fotografie:


szkolenia
edukacja
kształcenie
matura