Najnowsze

Wraz z biurem brokerów ubezpieczeniowych Adler Brokers Group zapraszamy na szkolenie dotyczące możliwości wyboru ofert ubezpieczeniowych spośród dostępnych w towarzystwach ubezpieczeniowych.

Dla wszystkich entuzjastów edukacji przygotowaliśmy badania, które mają służyć tworzeniu zasobów informacyjnych dla polityki edukacyjnej w Polsce.


Obowiązkowy system HACCP

Artykuły powiązane: certyfikaty, iso, jakość, szkolenia

(...) produkcji żywności. Kodeks Żywności definiuje pojęcie HACCP jako system, który: " identyfikuje, ocenia (oszacowuje), kontroluje i opanowuje zagrożenia istotne dla bezpieczeństwa żywności podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i obrotu żywnością." Główny nacisk kładzie się na zapobieganiu przyczyn bezpośrednio w miejscu ich powstawania. Dzięki temu, przed wyprodukowaniem danego produktu, unika się licznych zagrożeń (...)

Opublikowany przez Iga | 2016/05/05

Obowiązkowy system HACCP

Norma ISO

Artykuły powiązane: iso, nauka, szkoła, szkolenia

(...) W nowym sezonie szkoleń naszej Akademii zawarliśmy kursy i szkolenia, których funkcją jest zapoznanie słuchaczy a także uczestników z rolą, jaką w obniżaniu kosztów działalności przedsiębiorstwa może odgrywać zarządzanie jakością. Należą do nich realizowane we współpracy z firmą Staufen Polska szkolenia: Organizacja miejsca pracy - System 5S, Warsztaty The World Class Manufacturing System, Wprowadzenie do strategii Six Sigma i kursy: Zarządzanie jakością procesów (...)

Opublikowany przez Anna | 2012/12/10

Norma ISO