Kategorie

Najnowsze

Wraz z biurem brokerów ubezpieczeniowych Adler Brokers Group zapraszamy na szkolenie dotyczące możliwości wyboru ofert ubezpieczeniowych spośród dostępnych w towarzystwach ubezpieczeniowych.

Dla wszystkich entuzjastów edukacji przygotowaliśmy badania, które mają służyć tworzeniu zasobów informacyjnych dla polityki edukacyjnej w Polsce.


Opublikowany przez Iga | 2016/05/05

Obowiązkowy system HACCP
Po wkroczeniu Polski do UE, wszystkie polskie firmy, zajmujące się dystrybucją oraz produkcją żywności, muszą dostosowywać się do zasad systemu HACCP.

Czym jest HACCP? Określenie to pochodzi z języka angielskiego (Hazard Analysis and Critical Control Point), które w polskim tłumaczeniu oznacza "Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli".

W skrócie, głównym zadaniem, jakie powinien spełniać system HACCP, jest kontrola produkcji żywności. Kodeks Żywności definiuje pojęcie HACCP jako system, który: " identyfikuje, ocenia (oszacowuje), kontroluje i opanowuje zagrożenia istotne dla bezpieczeństwa żywności podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i obrotu żywnością." Główny nacisk kładzie się na zapobieganiu przyczyn bezpośrednio w miejscu ich powstawania. Dzięki temu, przed wyprodukowaniem danego produktu, unika się licznych zagrożeń zdrowotnych, związanych z dodatkami, materiałami, surowcami, maszynami bądź personelem.

System HACCP powstał z myślą o zdrowiu, korzyści oraz dobru konsumenta. Pozwala to unikać m.in.: chorób przewodu pokarmowego i konsekwencji z nimi związanymi. Jak wygląda test HACCP? Polega on na postępowaniu zgodnie z zaleceniami Kodeksu Żywnościowego, takimi jak m.in.: prowadzenie odpowiedniej dokumentacji, utworzenie kilkuosobowych zespołów pracowników HACCP, określenie Krytycznych Punktów Kontroli, granic tolerancji dla każdego punktu oraz systemu jego monitorowania. Konieczny jest także dokładny opis każdego produktu, dotyczący jego cech, dokładnego składu, sposobu wytwarzania oraz pakowania, zastosowanych technologii itp.

Dzięki wprowadzeniu systemu HACCP przez UE konsument może bezpiecznie spożywać liczne produkty żywnościowe, przez obawy o późniejsze konsekwencje zdrowotne.

Fotografie:


iso
szkolenia
certyfikaty
jakość