Kategorie

Najnowsze

Wraz z biurem brokerów ubezpieczeniowych Adler Brokers Group zapraszamy na szkolenie dotyczące możliwości wyboru ofert ubezpieczeniowych spośród dostępnych w towarzystwach ubezpieczeniowych.

Dla wszystkich entuzjastów edukacji przygotowaliśmy badania, które mają służyć tworzeniu zasobów informacyjnych dla polityki edukacyjnej w Polsce.


Opublikowany przez Paweł | 2016/04/25

Porozumieć się ze współpracownikami
W świecie biznesu coraz mocniej dochodzi do głosu fakt, że efektywność to nie tylko abstrakcyjne pojęcie.

Zależy ona bardzo mocno od kondycji psychicznej pracowników i ich wzajemnych relacji - czym lepiej zespół potrafi się porozumiewać, tym lepiej pracuje.

Z tego powodu coraz więcej przełożonych decyduje się nie tylko na tradycyjne szkolenia biznesowe. Widać coraz większą świadomość w zakresie efektywnej pracy w zespołach, dlatego w planowaniu rozwoju pracowników coraz częściej kadry kierownicze zwracają uwagę na warsztaty trenerskie. Są to szkolenia obliczone na prowadzenie grupy, wzrost świadomości drugiego człowieka i zdobywanie umiejętności skutecznego porozumiewania się z nim. Dla kierowników szczególnie ważna może okazać się umiejętność godzenia pracowników i wprowadzania atmosfery zaufania w zespole. Wtedy na pewno wydajność pracy znacznie wzrośnie, ponieważ ludzie nie będą bali się bycia osądzonymi, wyśmianymi lub źle ocenionymi za wykazanie swojej inicjatywy i zgłoszenie pomysłów.
Chętniej będą też słuchali przełożonego, który posiada kompetencje interpersonalne oraz wie, jak rozmawiać z podwładnymi. Coaching biznesowy to także bardzo skuteczne narzędzie do podnoszenia efektywności pracowników firmy. W trakcie warsztatów i szkoleń wykonuje się wiele zadań polegających na użyciu wyobraźni, uruchomieniu empatii, wypróbowaniu interakcji z innymi ludźmi na żywo, w bezpiecznym środowisku.

Jest to trening interpersonalny. Następnie adepci uczą się odpowiednich metod postępowania z grupą. Później osoby, które odbyły niezbędne szkolenia miękkie łatwo przełożą nowo nabyte umiejętności na sytuacje w pracy, tworząc komfortowe środowisko, w którym inni będą mogli czuć się bezpiecznie i otwarcie wypowiadać swoje zdanie. Wbrew pozorom, nie tylko twarde kompetencje liczą się w pracy.

Fotografie:


szkolenia
szkoła
wykształcenie
kursy