Kategorie

Najnowsze

Wraz z biurem brokerów ubezpieczeniowych Adler Brokers Group zapraszamy na szkolenie dotyczące możliwości wyboru ofert ubezpieczeniowych spośród dostępnych w towarzystwach ubezpieczeniowych.

Dla wszystkich entuzjastów edukacji przygotowaliśmy badania, które mają służyć tworzeniu zasobów informacyjnych dla polityki edukacyjnej w Polsce.


Opublikowany przez Paweł | 2012/12/19

Wyższe kompetencje - lepsza praca
Okazuje się, że pracownik który okresowo uczestniczy w kursach nabywa większe zdolności oraz bardziej ugruntowaną wiedzę w danym obszarze.

Kursy oferują możliwość stałego zdobywania nowych zdolności a także zwiększenia kompetencji pracowników. Proponowane kursy odbywają się na różnym poziomie zaawansowania. Dotyczą zarówno dziedzin podstawowych jak również zaawansowanych. Najczęściej szkolenia skupiają się na jednym zagadnieniu. Coraz większą popularnością cieszą się kursy autorskie zarówno dla informatyków jak również dla osób nie związanych z informatyką.

Personel biorący udział w warsztatach szybciej realizuje wyznaczone zadania i przejawia lepszą efektywność. Niemożliwe jest wymienić w pojedynczym artykule wszystkie korzyści, zwłaszcza, że nie chcielibyśmy się koncentrować na konkretnym przypadku. Jak wykazują obserwacje udział w kursach IT jest korzystne zarówno dla zatrudniającego, jak również zatrudnionego. Dynamiczny wzrost odnotowują również wszystkie formy doskonalenia językowego, a przeważającym w tym obszarze jest język angielski.

Godną uwagi propozycją są autoryzowane szkolenia Oracle, które charakteryzują się wymogiem ukończenia testu końcowego. Dyplom potwierdza zdobycie kompetencji zatrudnionego specjalisty a także zakładanego obszaru zdolności. Profity będące następstwem uzyskania certyfikatu są niezaprzeczalne, oprócz pozyskania lepszej pracy, to również otwarta droga do podniesienia własnych kompetencji.

Zakres kursów obejmuje kursy o profilu biznesowym, autorskie a także autoryzowane. Potrzeba szkoleń wynika z konieczności doskonalenia kadr i stałego zwiększania kompetencji personelu. Mogą one koncentrować się na aplikacjach biurowych (np. Excel, PowerPoint, Office, Word, administracji systemami i innych, systemach operacyjnych (np. Windows, Linux) i bazach danych (np. Oracle, MySQL, MS SQL). Bogata oferta w zakresie szkoleń, może świadczyć jedynie o dużej popularności i konieczności koncentracji na coraz bardziej wąskiej dziedzinie szkoleń.

Podczas przeszukiwania internetu wpadło nam w oko co najmniej kilkanaście ośrodków szkoleniowych, które organizują szkolenia informatyczne w Warszawie, Gdańsku, we Wrocławiu a także innych. Większa część firm, przede wszystkim tych które mają swoje oddziały w różnych miastach, oferuje szkolenia cyklicznie i systematycznie. Chętnych kierujemy do grafiku szkoleń certyfikowanych centrum szkoleniowego ClassEdu, którego propozycja jest nad wyraz interesująca. Na stronie internetowej zamieszczone są również dokładne opisy wszystkich proponowanych kursach. Im większa firma tym większa możliwość wyboru szkoleń.

Fotografie:


nauka
szkoła
edukacja
szkolenia
kursy