Kategorie

Najnowsze

Wraz z biurem brokerów ubezpieczeniowych Adler Brokers Group zapraszamy na szkolenie dotyczące możliwości wyboru ofert ubezpieczeniowych spośród dostępnych w towarzystwach ubezpieczeniowych.

Dla wszystkich entuzjastów edukacji przygotowaliśmy badania, które mają służyć tworzeniu zasobów informacyjnych dla polityki edukacyjnej w Polsce.


Opublikowany przez Aneta | 2014/02/09

Znajomość języków obcych w firmie
Kursy językowe dla firm są obecnie oferowane niemal przez każdą większą szkołę języków obcych.

Działa tu prosta zasada rynku, w myśl której popyt reguluje podaż. Polskie firmy coraz częściej eksportują swoje towary bądź usługi poza granice naszego kraju, na sukces tych firm składa się w dużej mierze umiejętność posługiwania się językiem obcym przez pracowników firmy.

To pracownicy są wizytówką właściciela przedsiębiorstwa - płynne posługiwanie się językiem obcym będzie więc świadectwem rzetelności i jakości oferowanych usług. Szkolenia językowe dla firm przeprowadzane są w specyficzny sposób. Kurs poprzedzony jest audytem wewnętrznym, którego celem jest określenie rzeczywistego poziomu językowego pracowników.

Normą jest, że poziom ten odbiega od powszechnie deklarowanego - audyt językowy weryfikuje wszelkie wątpliwości. Na podstawie audytu pracownicy firmy dzieleni są na mniejsze grupy o rożnym zakresie materiału oraz sposobie i tempie nauczania. Takie rozwiązanie sprzyja ukierunkowaniu kształcenia - zwłaszcza, że poszczególni pracownicy przeważnie mają zróżnicowany zakres obowiązków służbowych.

Grupowe szkolenia językowe dla firm powinny uwzględnić ten problem w swoim programie nauczania. To naturalne, że w odmienny sposób przygotowywani będą przedstawiciele handlowi, a w inny pracownicy działu księgowego.

Fotografie:


nauka
szkoła
edukacja
szkolenia językowe
kursy językowe